ბულგარული ენის თარჯიმნები

sgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g

დავით ჟღენტი sdfsdf@tarjimani-geil.com
ფასი-30 ლარი
დავით ჟღნტი sdfsdf@tarjimani-geil.com ფასი — 30 ლარი

sgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g

ინგლისური-ქართულქართული-ინგლისური
ქართული-ინგლისური
დავით ჟღნტი sdfsdf@tarjimani-geil.com ფასი — 30 ლარი

sgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdgsgxv sdgs gsg sdgsdg sg g

ინგლისური-ქართულქართული-ინგლისური
ქართული-ინგლისური

დავით ჟღნტი

ინგლისური-ქართული

sgxv sdgs gsg sdgsdg sg g sdgsdg

sdggsdggdsg